Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

ΣΥΓΤΕ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

                                                                                                                                                                            Αθήνα 13 Απριλίου 2022

Συνάδελφοι,

Παραθέτουμε πιο κάτω την επιστολή που αποστείλαμε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 προς την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού για αύξηση του επιδόματος της χιλιομετρικής αποζημίωσης των συναδέλφων μας που μετακινούνται καθώς και για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης για τους συναδέλφους που μετακινούνται και δεν το λαμβάνουν.

Η κρίση και αύξηση των καυσίμων οδηγεί τις οικογένειες των συναδέλφων μας που μετακινούνται σε απόγνωση.

Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πειραιώς θα πρέπει να παρέμβουν από κοινού για να ανακουφιστούν οικονομικά οι συνάδελφοί μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

                                                                                                                                                                                                           Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2022

Προς

Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού

κ. Γεωργόπουλο

Κύριε Γενικέ,

Η σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων, που σας είναι όπως σε όλους μας γνωστή, έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες στους συναδέλφους μας που μετακινούνται καθημερινά από το σπίτι τους στο χώρο εργασίας.

Το κόστος της μετακίνησης των συναδέλφων έχει εκτιναχθεί, ανατρέποντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους, ενώ η καταβαλλόμενη από την Τράπεζα χιλιομετρική αποζημίωση δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματική οικονομική τους επιβάρυνση και είναι ανεπαρκής.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι επιβαρύνονται επιπλέον και με τα service των αυτοκινήτων τους.  Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη χιλιομετρική αποζημίωση προσδιορίστηκε με βάση πολύ χαμηλότερες τιμές καυσίμων, είναι απολύτως αναγκαίο να αναπροσαρμοστεί με βάσει τα νεότερα δεδομένα προκειμένου να συνεχίσει να εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο προβλέφθηκε η καταβολή της.

Ζητάμε από την διοίκηση της Τράπεζας να υλοποιήσει το εύλογο και δίκαιο αίτημα μας για αύξηση του επιδόματος της χιλιομετρικής αποζημίωσης όλων των συναδέλφων που μετακινούνται.

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

                                  Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

                                      Φάνης Πολύζος Βενετσιάνος Δεκούλος

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα