Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΓΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ.Γ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

                                                                                                            Αθήνα 21 Μαΐου 2020

      ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΓΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ.Γ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 ύστερα από πρόσκληση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των σωματείων με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από την πλευρά της τράπεζας παραβρέθηκαν οι κ.κ. Γ.Γεωργόπουλος, Γ.Κατσουράνης και Π.Κεσόγλου. Ο Σύλλογος μας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Φάνη Πολύζο και την ταμία Ευγενία Τάγαρη. Συμμετείχαν επίσης και οι εκπρόσωποι των συλλόγων  ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ(ΜΑΚ-ΘΡΑ, τηλεφωνικά) και ΕΤΒΑ.

Κατά την συνάντηση διαπιστώσαμε ότι η σημερινή ηγεσία της ΔΑΔ έχει μία διαφορετική αντίληψη και καλύτερη προσέγγιση των ζητημάτων των εργαζομένων έναντι της προηγούμενης ηγεσίας.

Το σωματείο μας έθεσε τα ακόλουθα ζητήματα και από την ΔΑΔ ελήφθησαν οι αντίστοιχες απαντήσεις όπως πιο κάτω αναφέρονται:

Ζητήσαμε να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις για την νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση και να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα μας στα οποία και εμμένουμε, όπως έχουμε δημοσιεύσει στην από 14/02/2020 ανακοίνωση μας.

Η απάντηση του Γενικού Διευθυντή ήταν ότι, αν και η τράπεζα θα μπορούσε να μην υπογράψει Επιχειρησιακή Σύμβαση λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και ενδεικτικά αναφέρθηκε σε ποσά που δαπανήθηκαν για την κάλυψη των αδειών, εντούτοις θα υπογράψει Επιχειρησιακή Σύμβαση με μικρές όμως παροχές για τους εργαζόμενους.

Εμείς ζητήσαμε την υπογραφή μιας επιχειρησιακής με βάση το πλαίσιο που έχουμε υποβάλλει και η οποία θα γίνει αποδεκτή από την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων.

Θέσαμε το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των συναδέλφων μας που εργάζονται στα καταστήματα κάτω από αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας όπως έχει εξαγγελθεί και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σημειώνουμε ότι και στην προηγούμενη συνάντηση του Συλλόγου μας με τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή για την πανδημία είχαμε διατυπώσει αυτό το αίτημα.

Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι αυτό θα υλοποιηθεί όπως ακριβώς έχει εξαγγελθεί και με τον πλέον δίκαιο τρόπο αφού η ενίσχυση θα υπολογισθεί επί του συνόλου των ημερών εργασίας του εργαζόμενου στο κατάστημα, ανεξαρτήτως θέσεως και ετών προϋπηρεσίας και θα αφορά ένα σημαντικό ποσό και όχι φιλοδώρημα. Στους εργαζόμενους δε των καταστημάτων εντός νοσοκομείων θα είναι αυξημένο. Επίσης επειδή έγινε λόγος και για υπερωρίες η απάντηση του Ανώτερου Γενικού Διευθυντή ήταν ότι όποιος εργασθεί υπερωριακά θα πληρωθεί στο ακέραιο το ποσό της υπερωριακής απασχόλησης.

Διατυπώσαμε την ευθυγράμμιση του σωματείου μας με την ΟΤΟΕ για το θέμα της άδειας ειδικού σκοπού(να μην χρεώνεται η 1 ημέρα από την κανονική άδεια). Μετά την όπως φαίνεται για αόριστο χρόνο παράταση κλεισίματος των σχολικών μονάδων, βρεφονηπιακών σταθμών κλπ, πολλοί συνάδελφοι γονείς αδυνατούν πλέον να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού η οποία όμως είναι απαραίτητη για την φροντίδα των παιδιών μικρής ηλικίας. Ο λόγος είναι ότι κινδυνεύουν πλέον, να αναλώσουν το μεγαλύτερο μέρος, εάν όχι το σύνολο της ετήσιας κανονικής τους άδειας, ενώ ήδη κατά το προηγούμενο δίμηνο ανάλωσαν σημαντικό μέρος της άδειας αυτής.  Ζητάμε την πλήρη αποδέσμευση της αδείας ειδικού σκοπού από την ετησία κανονική άδεια.Επίσης για τις ευπαθείς ομάδες ζητήσαμε την συνέχιση των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η απάντηση ήταν ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να κινείται με βάση τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό ο Γενικός Διευθυντής εξέθεσε τους χειρισμούς της τράπεζας στο ζήτημα της πανδημίας αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό τόσο στα καταστήματα και στα καταστήματα εντός νοσοκομείων όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες και τόνισε ότι παρά την δύσκολη συγκυρία και τα τυχόν λάθη, ακολουθήθηκαν τα σχετικά πρωτοκόλλα και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ με γνώμονα πάντα την πρόληψη και την προστασία των εργαζομένων. Προσέθεσε επίσης ότι η τράπεζα θα συνεχίσει, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σε σχετική μας ερώτηση για τα Plexiglas στα ταμεία στα καταστήματα η ΔΑΔ δήλωσε ότι αυτά θα αντικατασταθούν από ειδικούς υαλοπίνακες οι οποίοι και θα είναι μόνιμοι.

Θέσαμε το ζήτημα για το Ταμείο Εφάπαξ για όλο το προσωπικό που είχε εξαγγείλει η τράπεζα πριν από ένα έτος περίπου και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι θα υλοποιηθεί όπως είχε εξαγγελθεί με συμμετοχή της τράπεζας που θα αφορά στο 2% επί του μικτού μισθού και αναδρομικά από 01/01/2019. Επίσης οι οικονομικοί πόροι που θα απαιτηθούν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις προβλέψεις της τράπεζας. Η καθυστέρηση που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα οφείλεται σε θεσμικές διαδικασίες του αρμοδίου Υπουργείου. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι μας ικανοποιεί η μέριμνα της τράπεζας για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ιδιαιτέρως εμάς που προερχόμαστε από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αφού βρεθήκαμε στην δεινή θέση να χαθούν οι εισφορές μας καθώς το δικό μας Ταμείο Αλληλοβοηθείας οδεύει προς εκκαθάριση, δεδομένου ότι απώλεσε τα χρηματικά του διαθέσιμα εξαιτίας της  καταστροφικής διαχείρισης των προηγούμενων διοικήσεων του. 

Ζητήσαμε την επάνοδο στον τόπο κατοικίας των συναδέλφων που μετατέθηκαν από τα RBU στην επαρχία.

Η απάντηση που λάβαμε από τον κ.Γεωργόπουλο ήταν αρνητική.

Σαν σωματείο εμμένουμε στο αίτημα μας για επιστροφή των συναδέλφων μας και αξιοποίηση τους σε θέσεις εργασίας κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Ζητήσαμε την επιστροφή στην τράπεζα των συναδέλφων από τα πρώην RBU που υπηρετούν με δανειστική σύμβαση στην Πειραιώς Direct Solutions. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι έγινε λόγος για μια νέα Μονάδα που θα δημιουργηθεί στην Τράπεζα για την διαχείριση των δανείων ΤΕΠΙΧ.

Ως εκ τούτου η απάντηση που λάβαμε στην πρόταση μας για την απορρόφηση των προαναφερομένων συναδέλφων στην νέα Μονάδα όταν αυτή δημιουργηθεί ήταν ότι η τράπεζα θα τους αξιολογήσει-αναζητήσει   προκειμένου να την στελεχώσει.

Επειδή το θέμα των πρώην RBU παραμένει ανοικτό και δεδομένου ότι ζητήθηκε από άλλο σωματείο ξεχωριστή συνάντηση μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ειδικά γι’αυτό το ζήτημα, ζητάμε και εμείς την συμμετοχή του σωματείου μας, αν αυτή πραγματοποιηθεί.

Τέλος θέσαμε το ζήτημα της κάλυψης τμήματος των λειτουργικών εξόδων του Συλλόγου μας από την τράπεζα όπως γίνεται με τα υπόλοιπα σωματεία βάσει του συνδικαλιστικού νόμου 1264 πράγμα που δικαιούμαστε στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και έχουμε επανειλημμένως ζητήσει από την ΔΑΔ με επιστολές μας. Η τράπεζα επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η συνάντηση με την ηγεσία της ΔΑΔ κρίνεται  θετική ως προς την συμπεριφορά της εργοδοσίας απέναντι στα σωματεία,  διαπιστώνεται  όμως ότι οι παροχές προς τους εργαζόμενους είναι κατώτερες των προσδοκιών(μετά και από μία 10ετη κρίση) και ως εκ τούτου ζητάμε να συνεργαστεί το Αντιπροσωπευτικό σωματείο με όλα τα  σωματεία βάσει των σημερινών αναγκών μας για καλύτερη Επιχειρησιακή Σύμβαση.

Για τους παραπάνω λόγους δεν εφησυχάζουμε αλλά επαγρυπνούμε, όπως κάνουμε και για έναν λόγο ακόμα:

Επειδή καλλιεργείται από εργοδοτικούς κύκλους ότι τα σημερινά έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας θα αποτελέσουν τον κανόνα για την επόμενη ημέρα χωρίς διάλογο και σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και δυναμώνουμε το σωματείο μας έχοντας φωνή για οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη μαζί με ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα.

 

                                                           ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα