Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

ΤΑΠΓΤΕ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ

Αθήνα 17 Ιουνίου 2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το ΔΣ του Συλλόγου μας καταθέτοντας πρόταση του για γνωμοδότηση από τον καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Άγγελου Στεργίου και την σύμφωνη γνώμη της νομικής μας συμβούλου, αποφάσισε να προχωρήσει σε Δικαστική Προσφυγή προκειμένου για τα εν ενεργεία σήμερα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ α) να αναγνωριστεί δικαστικά το δικαίωμα για οριστική διακοπή της καταβολής εισφορών και β) να αναγνωριστεί το δικαίωμα διεκδίκησης της εφάπαξ παροχής.

Γνωρίζουμε όλοι ότι το ΤΑΠΓΤΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία για τη διάλυσή του. Υπό τις συνθήκες αυτές επιβάλλεται η προστασία των ασφαλισμένων του ΤΑΠΓΤΕ και των δικαιολογημένων συμφερόντων τους. Κατά την εκκαθάριση του Ταμείου θα πρέπει να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις συμμέτρως και οι εν ενεργεία σήμερα ασφαλισμένοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτοί ως δανειστές – δικαιούχοι εφάπαξ όπως και τα υπόλοιπα εν αναμονή μέλη του Ταμείου. Με τις σκέψεις αυτές αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην άσκηση της παραπάνω αγωγής και στην έναρξη μίας νέας δικαστικής διαδικασίας, η οποία θα κινηθεί παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία για τη διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ , προκειμένου να θωρακίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά μας.

  • Για τον λόγο αυτό, όσα μέλη του Συλλόγου και ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΓΤΕ ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αγωγή αυτή παρακαλούνται να συμπληρώσουν, α) το συν/νο ερωτηματολόγιο το οποίο θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό και β) την συν/νη εξουσιοδότηση προς την δικηγόρο η οποία πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Ελληνική Αστυνομία.
  • Παράλληλα, με βάση την διακηρυγμένη αρχή μας για την προστασία των  δικαιωμάτων και των συναδέλφων που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το ΤΑΠΓΤΕ λόγω των οικονομικών του προβλημάτων, θα ασκήσουμε αγωγή και για την κατηγορία αυτή, προσπαθώντας να ανατρέψουμε την επικρατούσα κατάσταση και να διεκδικήσουμε την πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους. Επομένως όσοι συνάδελφοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το Ταμείο και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αγωγή που θα ασκηθεί θα πρέπει να συμπληρώσουν και αυτοί τα σχετικά δικαιολογητικά: α) το συν/νο ερωτηματολόγιο το οποίο θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό και β) την συν/νη εξουσιοδότηση προς την δικηγόρο η οποία πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Ελληνική Αστυνομία.

Η προστασία της περιουσίας του Ταμείου και ο σεβασμός προς την αρχή της ισότητας αποτελούν τις κεντρικές βάσεις της μεγάλης προσπάθειας του Συλλόγου για το πρόβλημα του ΤΑΠΓΤΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να κατατεθεί η Αγωγή πρέπει να συγκεντρωθούν στον Σύλλογο τα δικαιολογητικά από όλους τους ενδιαφερόμενους, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ, (ερωτηματολόγιο και εξουσιοδότηση). Ως εκ τούτου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με εσωτερική αλληλογραφία, στην διεύθυνση των γραφείων του Συλλόγου, Σολωμού 20 Εξάρχεια ΤΚ 106 82 Αθήνα, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα  27 Ιουνίου  2022. Μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην Αγωγή.

Οι συνάδελφοι μέλη του σωματείου μας που βρίσκονται σε sabbatical καθώς και οι συνάδελφοι της INTRUM (πρώην μέλη του ΣΥΓΤΕ) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο στα τηλ.: 210 3811763, 6971 680163, 216 4001592, 216 4001736 για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  

Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο  

για  την υπόθεση διαγραφής από το ΤΑΠΓΤΕ και διεκδίκησης εφάπαξ

1.- Ονοματεπώνυμο :

2.- Πατρώνυμο :

3.- Διεύθυνση κατοικίας (με ΤΚ), περιοχή και Δήμο :

4.- ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. :

5.- Αριθμός Μητρώου ΤΑΠΓΤΕ :

6.- Ημερομηνία πρόσληψης στη ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ :

7.-Ημερομηνία ασφάλισης στο ΤΑΠΓΤΕ :

8.- Συνεχίζετε να είστε ασφαλισμένος/η στο ΤΑΠΓΤΕ ;

9.- Αν όχι, πότε αποχωρήσατε από το ΤΑΠΓΤΕ ;

10.- Έχετε λάβει από το ΤΑΠΓΤΕ προκαταβολή ;

        Αν ναι, πότε και τι ποσό ;

11.- Γνωρίζετε το ποσό των τόκων για την προκαταβολή που λάβατε ;         Ποιο είναι το ποσό και ποια η ημερομηνία υπολογισμού του ;

12.- Έχετε κάνει εξαγορά; Αν ναι, πόσα έτη και για ποια αιτία ;

13.-  Δικαιούστε από το ΤΑΠΓΤΕ παροχές (εκτός του εφάπαξ) ;

14. – Αν ναι,

Α) ποιες και από πότε ;

Β) Έχετε υποβάλει αίτηση στο ΤΑΠΓΤΕ για τη χορήγησή τους ; Πότε ;

15.- Ποσό τελευταίας εισφοράς που σας παρακρατήθηκε(πριν την αναστολή ή πριν την αποχώρηση).

16.- Τηλέφωνο και e-mail :

Απαιτούμενα Έγγραφα :

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η έναρξη ασφάλισής σας στο ΤΑΠΓΤΕ  και η πρόσληψή σας στην Γενική Τράπεζα.

2. Αν έχετε αποχωρήσει από το ΤΑΠΓΤΕ, το σχετικό έγγραφο.

3. Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας των ετών 2020, 2021, 2022. Αν ο μισθός σας είναι ίδιος σε όλο το έτος αρκεί ένα ενδεικτικό εκκαθαριστικό για κάθε έτος. Αν έχει μεταβληθεί τότε θα χρειαστούν εκκαθαριστικά έναρξης και λήξης τους κάθε διαστήματος. Π.χ. Αν ο μισθός σας άλλαξε τον Οκτώβριο του 2020 θα χρειαστώ εκκαθαριστικό Σεπτεμβρίου (με τον παλιό μισθό) και Οκτωβρίου 2020 (με τον νέο μισθό).

4. Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας παλαιό, πριν την αναστολή καταβολής εισφοράς, στο οποίο να φαίνεται η εισφορά στο ΤΑΠΓΤΕ (για όσους παραμένουν ακόμα στο ΤΑΠΓΤΕ).

5. Για όσους έχουν αποχωρήσει από το ΤΑΠΓΤΕ εκκαθαριστικά μισθοδοσίας δύο ετών πριν την αποχώρησή τους (με τις παραπάνω διευκρινίσεις για την περίπτωση που ο μισθός μεταβλήθηκε κατά την διάρκεια των δύο αυτών χρόνων).

6. Απόφαση ή έγγραφο του ΤΑΠΓΤΕ για την εξαγορά ετών ασφάλισης.

7. Απόφαση ή έγγραφο του ΤΑΠΓΤΕ για το ποσό της προκαταβολής και τον χρόνο που καταβλήθηκε (για όσους έχουν λάβει προκαταβολή).

8. Αν υπάρχει έγγραφο του Ταμείου για τους τόκους της προκαταβολής.

9. Αίτηση προς το ΤΑΠΓΤΕ για τη χορήγηση παροχών (για όσους δικαιούνται σήμερα παροχές και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση).

10. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρείτε εσείς χρήσιμο.

Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων εντολέα

προς την δικηγόρο Αγγελική Καίσαρη

Με την παρούσα χορηγώ τη συγκατάθεσή μου και επιτρέπω ρητά και ανεπιφύλακτα στην δικηγόρο Αγγελική Καίσαρη ως πληρεξούσια δικηγόρο μου και Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – 2016/679 να καταχωρήσει τα προσωπικά μου στοιχεία και δεδομένα στις βάσεις δεδομένων που διατηρεί και τα οποία δύναται να χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, το Νόμο και τις αποφάσεις και τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, όπως τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο ως άνω σημείωμα και σε οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο έχω θέσει ή θα θέσω στη διάθεση της στο μέλλον. Αναγνωρίζω και συναινώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, όπως αυτά έχουν τεθεί ή θα τεθούν στη διάθεση της δικηγόρου, θα χρησιμοποιηθούν και θα διατεθούν από αυτήν για τον χειρισμό της υπόθεσής μου και στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης εντολής και ανάθεσης δικηγορικής υπόθεσης. Στο πλαίσιο και αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη μεταξύ μας σύμβαση αναγνωρίζω και συναινώ ότι η δικηγόρος μπορεί να θέτει υπόψη τρίτων προσώπων, ιδίως δημοσίων αρχών και συνεργατών της, προσωπικά δεδομένα που έχω θέσει ή θα θέσω στη διάθεσή της. Αναγνωρίζω και συναινώ ότι η δικηγόρος θα διατηρήσει τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα μου καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και για αόριστο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες τήρησης του αρχείου της.  Με τη δήλωσή μου αυτή αναγνωρίζω ότι ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου:

– Πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μου που υπόκεινται σε επεξεργασία. -Διόρθωσης και συμπλήρωσης αυτών εάν και εφόσον απαιτείται. – Διαγραφής των προσωπικών μου δεδομένων. – Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων. – Φορητότητας των προσωπικών μου δεδομένων

Αθήνα, ……………… 2022

Ο εντολέας

    

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

….. υπογραφόμεν…. ……………………………… του ……………

κάτοικος ……………………………………………………………………, διορίζω πληρεξούσιά μου τη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Σπ. Καίσαρη (ΑΜ ΔΣΑ 19268), κάτοικο της Αθήνας (οδός Χέυδεν 12 Πλ. Βικτωρίας- τηλ. 210 28 36 416), στην οποία παρέχω τις παρακάτω εντολές και εξουσίες :

α) Να με εκπροσωπεί σε όλα τα Δικαστήρια και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες πράξεις, όπως η άσκηση αγωγών, ανταγωγών, προσφυγών, παρεμβάσεων, αιτήσεων ακύρωσης, προσεπικλήσεων, ανακοπών, εν­δί­κων μέσων, να ζητά κάθε είδους ασφαλιστικά μέτρα, να επιδιώκει εκτέλεση και να με εκπροσωπεί σε όλες τις δίκες που έχουν σχέση με την ασφάλισή μου στο ΤΑΠΓΤΕ, τις παροχές που δικαιούμαι από το ΤΑΠΓΤΕ καθώς και τα σχετιζόμενα με την ασφάλισή μου στο ΤΑΠΓΤΕ θέματα.

β) Να υποβάλει αίτηση για τη διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ και τη θέση του σε εκκαθάριση.

γ) Να υποβάλει αίτηση και να επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο το διορισμό ως εκκαθαριστών του ΤΑΠΓΤΕ προσώπων που να εκπροσωπούν τους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ΤΑΠΓΤΕ, σύμφωνα με την απόφαση που θα λάβει το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ  το οποίο εξουσιοδοτώ σχετικά με την παρούσα.

δ) Να υποβάλει αίτηση και να επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο την αναστολή της υποχρέωσής μου να καταβάλλω εισφορές στο ΤΑΠΓΤΕ, χωρίς να απολέσω την ιδιότητα του ενεργού μέλους του.

ε) Να διεκδικήσει δικαστικά ή εξώδικα, κατά την κρίση της, κάθε ποσό που δικαιούμαι από το ΤΑΠΓΤΕ για οποιαδήποτε αιτία (εφάπαξ, παροχές τέκνων και άλλες παροχές, επιστροφή εισφορών) ή που θα δικαιούμαι από το ΤΑΠΓΤΕ σε περίπτωση διάλυσής του.

στ) Να διεκδικήσει δικαστικά ή εξώδικα κατά την κρίση της την αποχώρησή μου από το ΤΑΠΓΤΕ και την αναγνώριση και επιδίκαση της απαίτησής μου για το εφάπαξ βοήθημα.

ζ) Να με εκπροσωπήσει στη διαδικασία της εκκαθάρισης του ΤΑΠΓΤΕ και να προβεί για λογαριασμό μου σε κάθε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη για την ικανοποίηση των απαιτήσεών μου. 

η) Να ζητά την ακύρωση αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του ΤΑΠΓΤΕ (ΓΣ, ΔΣ κλπ) σε περίπτωση που ληφθούν κατά παράβαση του καταστατικού του ή του νόμου και βλάπτουν τα συμφέροντά μου και εφόσον αποφασιστεί από το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ. 

θ) Να με εκπροσωπεί ενώπιον του ΤΑΠΓΤΕ και να λαμβάνει γνώση κάθε στοιχείου που αφορά την ασφάλισή μου σε αυτό. Να ενημερώνεται για τα ποσά που έχω καταβάλει για εισφορές ή έχω λάβει ως προκαταβολή ή δικαιούμαι να λάβω για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης να υποβάλει για λογαριασμό μου αιτήσεις και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις, έγγραφα και αντίγραφο κάθε στοιχείου και εγγράφου που αφορά την ασφάλισή μου στο ΤΑΠΓΤΕ, τα ποσά που έχω καταβάλει στο Ταμείο και τα ποσά που δικαιούμαι να λάβω.

Για την εκτέλεση των ως άνω εντολών μου η δικηγόρος μπορεί να εξουσιοδοτεί περαιτέρω άλλους δικηγόρους ή συνεργάτες της, οι οποίοι επίσης θα με εκπροσωπούν.

Αθήνα, ……. …………. 2022

Ο εντολέας

                                                                 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα