ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΓΤΕ