ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΓΤΕ ΣΤΟ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ