10 + 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ