ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Υ.Γ.Τ.Ε. 11, 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014