ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΤΕ (11, 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)