ΟΤΟΕ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ’14 – ΜΑΪΟΣ ’15