ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΟΤΟΕ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ