ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΤΕ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016