ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΥΤΕΚΩ Νο 205 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ