ΤΑΥΤΕΚΩ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 207- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (πρώην υπαλλήλων)