ΤΑΥΤΕΚΩ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 209 – ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ