ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 210 – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ