ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΑΥΤΕΚΩ Νο 212 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ