ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ.Ε.Ε. – 25/11 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΣΕΕ