Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, 2022

6 προσφορές για την ψηφιοποίηση των 390 υποθηκοφυλακείων

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected] 

Οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ΟΤΕ, Vodafone και Wind, μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, αλλά και ο όμιλος Μυτιληναίου, κατέθεσαν προσφορά για την ψηφιοποίηση των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας. Συνολικά οι προσφορές είναι έξι, γεγονός που έχει ικανοποιήσει την Ελληνικό Κτηματολόγιο που διεξάγει τον διαγωνισμό. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει προκηρυχθεί με το σύστημα της συμφωνίας-πλαίσιο στην κατηγορία αυτή, με την εκτιμωμένη αξία του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, να ανέρχεται σε 309,876 εκατ. ευρώ.

Θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών – Υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.). Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 600.000.000.

Πέντε τμήματα

Το έργο χωρίζεται σε πέντε τμήματα, όπου το κάθε ένα από αυτά αναφέρεται σε γεωγραφικές περιοχές: Το 1ο στα υποθηκοφυλακεία Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Πειραιώς και Νήσων και Αθηνών. Το 2ο στην Κρήτη και περιοχές της Αττικής, το 3ο της Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, υπόλοιπο Αθηνών (εκτός υποθηκοφυλακείων Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Αθηνών) και Νοτίου Αιγαίου. Το 4ο στα υποθηκοφυλακεία της Κεντρικής Μακεδονίας, του Βορείου Αιγαίου, της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και το 5ο της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, προσφορά κατέθεσε ο ΟΤΕ, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με τα έργα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) τα τελευταία χρόνια. Ο ΟΤΕ ενδιαφέρεται για 4 τμήματα του έργου (τα 2, 3, 4 και 5). Στα έργα ΤΠΕ έχουν εισέλθει και οι Vodafone – Wind.

Η Vodafone συμμετέχει στον διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων (καταθέτοντας προσφορά για τα τμήματα 3 και 5) με τις Cosmos Business Systems, Geoanalysis και Q&R και η Wind με την αμερικανική Iron Mountain (προσφορές για τα τμήματα 2 και 4).

Προσφορά για το εν λόγω έργο κατέθεσε η Unisystems του ομίλου Quest σε συνεργασία με την Onex (για τα τμήματα 3 και 5), η Intrasoft (για το τμήμα 1) και η κοινοπραξία των Globitel – Master – όμιλος Μυτιληναίου (για όλα τα τμήματα εκτός από το πρώτο).

Ο όμιλος Μυτιληναίου συμμετέχει για πρώτη φορά σε διαγωνισμό για έργο ψηφιοποίησης. Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ) έχει ως εξής: τμήμα 1ο: 16,515 εκατ. ευρώ, 2ο: 33,132, 3ο: 48,137, 4ο: 45,774 εκατ. και 5ο: 48,670 εκατ. ευρώ.

Με βάση την προκήρυξη του έργου η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίαςπλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα, δηλαδή συνολικά με 5 οικονομικούς φορείς. Σε περίπτωση υποβολής λιγότερων παραδεκτών προσφορών είναι δυνατή η σύναψη συμφωνιώνπλαίσιο με τον ίδιο οικονομικό φορέα για περισσότερα του ενός τμήματα, ακόμη και για το σύνολο των τμημάτων.

Σάρωση και καταχώριση

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 1. Αλφαβητικά ευρετήρια, 2. Βιβλία μεταγραφών (μερίδων), 3. Αρχεία τίτλων μεταγραφών, 4. Βιβλία υποθηκών, 5. Αρχεία υποθηκών, 6. Βιβλία κατασχέσεων, 7. Αρχεία κατασχέσεων, 8. Βιβλία διεκδικήσεων, 9. Αρχεία διεκδικήσεων, 10. Βιβλία εκθέσεων, 11. Βιβλία Ενεχύρων, 12. Αρχεία Ενεχύρων

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα