ΤΑΥΤΕΚΩ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ