ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ -ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ