ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ