ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ