ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ