ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ