ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ