ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

.