ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

.