ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ