Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ