ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ