ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΣΓΤΕ Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ