ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ

 

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ

Συνάδελφοι,

Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά πώς ενεργούμε εγώ και το προεδρείο συνεχίζοντας να επιλύουμε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Τα μέλη του προεδρείου θα δίνουν τον αγώνα τους με θέσεις και προτάσεις αποδεικνύοντας το αμείωτο ενδιαφέρον τους προς τους συναδέλφους της Γενικής, απαντώντας για άλλη μια φορά με έργα και αποτελέσματα.
Σας παραθέτω αυτούσια την απάντηση της κ. Λαχάνου σε επιστολή μας για την επιδότηση των καρτών ΟΑΣΑ για το τρέχον έτος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ
Δ. Καλόγηρος

Κύριε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνω ότι η Διοίκηση της Τράπεζας ενέκρινε επιδότηση ποσού 5.000 για τις κάρτες ΟΑΣΑ (δηλαδή μια αύξηση 25% σε σχέση με το ποσό που χορηγήθηκε από την Τράπεζα το έτος 2013)
Με εκτίμηση

Λίλυ Λαχάνου
Επικεφαλής,
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
+30 210 697 5085
lily.lahanou@geniki.gr

www.geniki.gr