ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Συνάδελφοι,
Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που απέστειλα μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank κ. Τάσο Γκιάτη  στον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Ν. Δομένικο για το θέμα των παιδικών κατασκηνώσεων.
Σας ενημερώνουμε ότι αν δεν λυθεί άμεσα το θέμα θα προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.