ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 4 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.