ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ 60 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ 60 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, αποφασίστηκε όπως δοθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες συναδέλφων από 60 ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς σας.

Παράλληλα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα τέσσερα μέλη του προεδρείου Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Χ. Ανδρακάκου, παρόλο που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν θα κάνουν χρήση για λόγους αρχής και δεοντολογίας.

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τασσόπουλος                   Β. Δεκούλος