Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2013

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. Δ/ντης Δικτύου        Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Επικεφαλής marketing    Πρόεδρος ΣΥΓΤΕ – Δημήτρης Καλόγηρος

 

Θ. ΤΟΥΣΙΑΔΟΥ Επικεφαλής Λιανικής & Επιχειρ. Τραπεζικής – Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ   Γεν. Εμπορικός Δ/ντης – Πρόεδρος ΣΥΓΤΕ   Δημήτρης Καλόγηρος – Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   Επικεφαλής marketing – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. Δ/ντης Δικτύου

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα