ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ