Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ