ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ EUROBANK