ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Συμμετοχή ασφαλισμένων
παιδιών σε Παιδικές Kατασκηνώσεις
για το έτος 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 148