Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

Premia Properties: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 100 εκατ.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως 100.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 75.000.000 ευρώ και διάρκεια πέντε έτη, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Premia Α.Ε., όπως ανακοίνωσε η Premia Properties.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 7ης Ιανουαρίου 2022 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως €100.000.000, με ελάχιστο ποσό τα €75.000.000, με διάρκεια πέντε έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών» αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι η αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, η χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η εταιρεία γνωστοποιεί πως θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του ομολογιακού δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα