ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΤΟΕ – “Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε”