ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΛΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ