ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ