ΟΛΗ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ