ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΓΤΕ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ