ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ