ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Γ. , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.