ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ